HOME >

Téarmaí & Coinníollacha

Thairg Monaróir gléas teiripe solais dhearg LED, Soláthraí Seirbhíse, agus Ceannaire Margaidh, seirbhís saincheaptha agus dropshipping OEM.

Foinse Solais Dhearg Ardcháilíochta
Fáilte chuig láithreán gréasáin ReddotLED, monaróir feistí teiripe solais dearga. Trí rochtain a fháil ar an suíomh Gréasáin seo agus é a úsáid, aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na téarmaí agus coinníollacha seo a leanas:

  1. Glacadh le Téarmaí Trí rochtain a fháil ar an suíomh Gréasáin seo agus é a úsáid, cuireann tú in iúl go n-aontaíonn tú leis na Téarmaí agus Coinníollacha seo. Mura n-aontaíonn tú le haon cheann de na téarmaí seo, níor cheart duit an suíomh Gréasáin seo a úsáid. Coimeádann ReddotLED an ceart chun na Téarmaí agus Coinníollacha seo a mhodhnú nó a nuashonrú ag am ar bith gan fógra a thabhairt roimh ré. Mar gheall ar úsáid leanúnach an tsuímh Ghréasáin seo tar éis aon athruithe a dhéanamh, glacann tú leis na Téarmaí agus Coinníollacha nuashonraithe nó modhnaithe.
  2. Úsáid an tSuímh Ghréasáin Cuirtear an t-ábhar agus na hábhair ar an suíomh Gréasáin seo ar fáil chun críocha faisnéise amháin. Is féidir leat ábhar roghnaithe a íoslódáil, a phriontáil agus a stóráil ón suíomh Gréasáin le haghaidh d’úsáid phearsanta, neamhthráchtála féin. Ní fhéadfaidh tú ábhar ar bith a chóipeáil, a atáirgeadh, a athchraoladh, a dháileadh, a fhoilsiú, a shaothrú go tráchtálach nó a aistriú ar shlí eile gan cead sainráite i scríbhinn ó ReddotLED. Sáraíonn modhnú nó úsáid na n-ábhar chun aon chríche eile cóipcheart ReddotLED agus cearta dílseánaigh eile.
  3. Séanadh Cuirtear an t-eolas ar fáil ar an suíomh Gréasáin seo “mar atá” gan bharántas de chineál ar bith. Ní dhéanann ReddotLED aon uiríoll nó barántas maidir le cruinneas, iomláine, reathaeacht, oiriúnacht nó bailíocht aon fhaisnéise ar an suíomh Gréasáin seo. Séanann ReddotLED gach barántas, sainráite nó intuigthe, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do bharántas intuigthe indíoltachta, oiriúnacht chun críche áirithe, agus neamh-sárú. Ní thugann ReddotLED barántas go bhfuil an suíomh Gréasáin nó a fhreastalaithe saor ó víris nó comhpháirteanna díobhálacha eile.
  4. Teorainn le Dliteanas Ní bheidh ReddotLED faoi dhliteanas i gcás ar bith i leith damáistí ar bith, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do dhamáistí díreacha, indíreacha, speisialta, teagmhasacha nó iarmhartacha a eascraíonn as úsáid an tsuímh Ghréasáin seo nó as aon ábhar nó as neamhábaltacht úsáid a bhaint as. Ní bheidh ReddotLED faoi dhliteanas i gcás ar bith as aon mhoill nó mainneachtain feidhmíochta de bharr cúiseanna nach bhfuil smacht réasúnach aige orthu.
  5. Slánú Aontaíonn tú ReddotLED, a oifigigh, a stiúrthóirí, a fhostaithe, agus a ghníomhairí a chosaint, a shlánú agus a shealbhú neamhdhíobhálach as agus i gcoinne aon éilimh, caingne nó éilimh a eascraíonn as d’úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin seo, lena n-áirítear aon dliteanais, caillteanais, damáistí, breithiúnais, costais, agus speansais (lena n-áirítear táillí réasúnta aturnae) a eascraíonn as úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin seo.
  6. Athruithe ar an Láithreán Gréasáin Forchoimeádann ReddotLED an ceart an suíomh Gréasáin seo a mhodhnú nó a scor ag am ar bith gan fógra. Ní bheimid faoi dhliteanas i leith aon mhodhnú, fionraí nó scor den suíomh Gréasáin nó aon chuid de.
  7. Príobháideacht Déanfar aon fhaisnéis phearsanta a sholáthraíonn tú tríd an suíomh Gréasáin seo a láimhseáil de réir ár mBeartas Príobháideachta. Trí úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin seo, aontaíonn tú le téarmaí ár mBeartas Príobháideachta.
  8. An Dlí Rialaithe agus Dlínse Beidh na Téarmaí seo faoi rialú ag dlíthe [do stát/tíre] gan aird ar phrionsabail easaontachta dlíthe. Is iad na cúirteanna stáit agus cónaidhme atá lonnaithe i [do dhlínse] amháin a dhéanfaidh gach díospóid a eascraíonn as na Téarmaí seo a réiteach.
  9. Infhíoraitheacht Má tá aon fhoráil de na Téarmaí seo neamhdhleathach, ar neamhní, nó neamh-infheidhmithe, measfar é a bheith inscartha agus ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht agus in-fhorghníomhaitheacht na bhforálacha atá fágtha.
  10. Comhaontú Iomlán Is ionann na Téarmaí seo agus an comhaontú iomlán idir tú féin agus ReddotLED maidir le húsáid an tsuímh Ghréasáin seo.

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar ár suíomh Gréasáin. Déan teagmháil linn le do thoil má tá aon cheist agat faoi na Téarmaí agus Coinníollacha seo.